אם מישהו הופך לקליר, האם הוא יאבד את הרגשות שלו?

לא, ההפך הוא הנכון, קליר יכול להשתמש ולהביע כל רגש. רק הרגשות המכאיבים, הריאקטיבים והבלתי נשלטים נעלמים מהחיים שלו או שלה. קלירים הם beings שמגיבים מאוד בחיוב. כשאדם הוא קליר, הוא הרבה יותר עצמו. ההפסד היחיד שלהם הוא דבר שלילי – המיינד הריאקטיבי – שמנע מאינדבידואלים להיות עצמם מלכתחילה.