למה הכוונה ב-OPERATING THETAN?

Operating Thetan, (ראשי תיבות: OT) הוא מצב קיום רוחני מעל קליר. ב-Operating הכוונה היא ל-"מסוגל לפעול ולטפל בדברים" וב-Theatan הכוונה היא ל-"הישות הרוחנית שהיא העצמי הבסיסי". אם כן, Operating Thetan הוא מי שיכול לטפל בדברים ללא הצורך להשתמש בגוף או באמצעים פיזיים.

ביסודו של דבר, התטן הוא עצמו, הוא יכול לטפל בדברים ולהתקיים ללא תמיכה או סיוע פיזיים. זה לא אומר שהאדם הופך לאלוהים. זה אומר שהאדם הופך להיות הוא עצמו באופן מלא.

ברמות הבסיסיות של עזרה סיינטולוגית אדם מטפל ביחסיו האישיים ובבעיות יומיומיות, כדי לשחרר את תשומת ליבו בשביל לפנות להיבטים גבוהים יותר של קיום. ברמה של Operating Thetan , אדם מטפל בנצחיות שלו עצמו כישות רוחנית.

כמו כל רמה רוחנית אחרת בסיינטולוגיה, המצב של OT מושג באמצעות התקדמות דרך סדרה של צעדים הדרגתיים, כל אחד קצת יותר מתקדם מקודמו ובכל אחד מושגת יכולת משלו. הרצף המדויק מבוסס ביציבות ושינויים של רצף זה לא פרודוקטיביים. לכן, זה יהיה חסר תועלת לנסות להזיז מישהו לרמות ה-OT לפני שהוא מוכן להן. אדם יכול גם כן לדרוש שתינוק ירוץ לפני שילמד לזחול וללכת. באותו אופן, בסיינטולוגיה אדם יכול לקבל את התועלת של הייעוץ שמביא אדם ל-OT לאחר השלמה של צעדים בסיסיים נוספים.

ברמה של OT, סיינטולוגים לומדים את החומרים המאוד מתקדמים של מחקריו של ל. רון האברד. לפי אלה שהשיגו את הרמה של OT, הרווח הרוחני שהושג עולה על התיאור.