אם לקלירים אין יותר מיינד ריאקטיבי, למה הם עדיין צריכים לקחת חלק באודיטינג?

יש עוד הרבה רמות מודעות ויכולת שיכולות להיות מושגות מעל המצב של קליר, כי אדם הוא קליר רק בדינמיקה הראשונה.

מעבר לקליר ישנו מצב קיום הידוע בשם Operating Thetan או OT. ב-Operating הכוונה היא ל-"מסוגל לפעול ולטפל בדברים" וב-Thetan הכוונה היא ל-"הישות הרוחנית שהיא העצמי הבסיסי". המצב של OT מושג באמצעות התקדמות דרך סדרה של צעדים הדרגתיים, כל אחד מתקדם קצת יותר מהשני ובכל אחד נרכשת עוד יכולת.

כפי שמר האברד כתב:

"לאדם קשה לתפוס אפילו את העובדה שמצבים אלה קיימים". אין לו כל כתבים ממשיים בנוגע אליהם או כל אוצר מילים עבורם.

"אבל הם אכן קיימים.

"נסה להשיגם ותראה.

"ברגע שאדם מתחיל לעלות, אין לו כל רצון לעצור. ניחוח החופש והממשות המוחלטת לגביו אחרי כל-כך הרבה זמן הם חזקים מדי”.