האם קלירים מצטננים או נעשים חולים?

קליר יכול עדיין להיעשות חולה, אבל זה קורה לעיתים רחוקות הרבה יותר מלפני שהוא הפך לקליר. במילים אחרות, לקליר עדיין יש גוף. וגופות רגישים למחלות שונות. בכל מקרה, בגלל שאין להם יותר מיינד ריאקטיבי, הם הרבה יותר בעמדת גרימה ולא מושפעים לרעה בידי הרבה מהדברים שיכלו לגרום להם למחלות פסיכוסומאטיות לפני שהפכו לקליר.

למדוד קליר רק בבריאותו תהיה טעות בגלל שהמצב הזה קשור לרוח האדם, לא לגוף.