לפי איזה תקנונים מוסריים חיים סיינטולוגים?

ישנים ארבעה תקנונים עיקריים שסיינטולוגים מיישמים בחיים. אחד מהם הוא תקנון האודיטור שמונה את הכללים הבסיסיים עליהם חייב האודיטור לשמור כדי להבטיח תוצאות מצוינות באודיטינג. כמו כן, קיים תקנון נוסף שנקרא תקנון הסיינטולוג. אלו הם קווים מנחים שסיינטולוגים מסכימים לחיות לפיהם במטרה להגשים את יעדי הסיינטולוגיה. ישנו תקנון אתי שנקרא תקנון הכבוד. סיינטולוגים שומרים על תקנון זה בפעילות היומיומית שלהם. ל. רון האברד כתב תקנון מוסרי נוסף שנקרא הדרך אל האושר, שמשמש כמדריך הגיוני לחיים טובים יותר. התקנון המוסרי הזה נמצא בשימוש על-ידי סיינטולוגים ואנשים שאינם סיינטולוגים כאחד, ועשרות מיליוני עותקים שלו הופצו בקהילות ברחבי העולם.