מהו הצלב של סיינטולוגיה?

זהו צלב בן שמונה קדקודים המייצג את שמונת החלקים או הדינמיקות, של החיים אשר דרכן כל אדם חותר לשרוד. חלקים אלה הם: הדחף לעבר התקיימות בתור האדם עצמו, כפרט; הדחף לשרוד דרך יצירתיות, הכולל את התא המשפחתי ואת גידול הילדים; הדחף לשרוד דרך קבוצה של יחידים או בתור קבוצה; הדחף להישרדות דרך המין האנושי כולו ובתור האנושות כולה; הדחף לשרוד כצורות חיים ובעזרתן של צורות חיים כגון בעלי-חיים, ציפורים, חרקים, דגים ועולם הצומח; הדחף להישרדותו של העולם הפיסיקלי, על-ידי העולם הפיסיקלי עצמו ובעזרתו של העולם הפיסיקלי ושל כל אחד מן החלקים המרכיבים אותו; הדחף לשרוד כיישות רוחנית או הדחף להישרדותם של החיים עצמם; הדחף לעבר התקיימות כאינסוף, שמזוהה גם עם היישות העליונה. הצלב של סיינטולוגיה מסמל את היכולת לחיות בהרמוניה ובכבוד עם כל אחד מתחומי ההתקיימות.

כנקודה מעניינת, הצלב, כסמל, הופיע לפני לנצרות.